- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Hợp tácĐơn vị hợp tácViện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông

Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông

Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông – tên tiếng Anh là ORIENTAL RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE, viết tắt là ORDI – là một đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 426/TC-LHH ngày 8/06/2001; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-556 do Bộ khoa học và công nghệ cấp.

Viện trưởng: GSTS. Trình Quang Phú

Viện có Hội đồng khoa học theo quyết định số: 387/QĐ-LHH và số 131/QĐ-LHHVN do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập gồm 21 thành viên với nhiều nhà khoa học có tên tuổi như: GSTSKH. Trần Hồng Quân, TS. Nguyễn Văn Hưởng, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, GSTSKH. Nguyễn Mạnh Kiểm, GSTS. Lê Vinh Danh, GSTS. Nguyễn Đình Hương, GSTS. Ngô Đạt Tam… Do GSTS. Trình Quang Phú làm Chủ tịch Hội đồng.

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ: Nghiên cứu khai thác những giá trị văn hóa Phương Đông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội; Dịch vụ Khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Liên kết với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin, tư vấn, dịch vụ các loại hình đào tạo và chuyển giao công nghệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article