- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Tin tức & Sự kiệnVăn bảnHồ sơ Đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ Đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm những tài liệu sau:

– 02 Tờ khai (đơn) Đăng ký sáng chế theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, khách hàng phải hoàn thành đầy đủ thông tin cần thiết trong đơn đăng ký sáng chế trước khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế. Tờ khai đăng ký sáng chế được ký bởi chủ sở hữu sáng chế hoặc đại diện tổ chức đăng ký sáng chế (nếu có);

– 02 Bản mô tả sáng chế do tác giả, chủ sở hưu sáng chế soạn thảo để mô tả đối tượng bảo hộ sáng chế bao gồm cả bản vẽ (nếu có);

– 02 bản Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế đăng ký;

– Các cài liệu khác liên quan đến việc đăng ký sáng chế (nếu có) – Chứng từ lệ phí đăng ký sáng chế.

Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở đâu?

Hồ sơ Đăng ký sáng chế sẽ được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hà Nội hoặc 02 văn phòng nhận đơn đăng ký sáng chế của Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Chủ sở hữu có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký sáng chế tại 03 cơ quan nêu trên hoặc nộp hồ sơ đăng ký sáng chế qua đường bưu điện.

Thời hạn xem xét hồ sơ đăng ký sáng chế và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Thời gian xem xét và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế như sau:

– Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn đăng ký sáng chế: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

Như vậy, tổng thời gian xem xét hồ sơ đăng ký sáng chế để cấp văn bằng bảo hộ sáng chế là 31 tháng. Tuy nhiên trên thực tế thời gian xem xét đơn đăng ký sáng chế thường kéo dài từ 36-40 tháng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article