HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

0
1672
  1. Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ tịch;
  2. Ông Nguyễn Tiến Võ, Phó Chủ tịch;
  3. Ông Nguyễn Văn Lai, Ủy Viên;
  4. Ông Đỗ Việt Anh, Ủy Viên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here