Liên hệ

Viện Công Nghệ VinIT
Địa chỉ: CS I: 44A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
CS II: 2401 HongKong Tower, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
CS III: 31 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
Email: viencongnghevinit@gmail.com
viencongnghe@vinit.com.vn
Điện thoại: +84 24 3826 1604