- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Thông tin KHCNCông nghệ sinh họcNga xác lập mục tiêu phát triển trong tương lai cho ngành...

Nga xác lập mục tiêu phát triển trong tương lai cho ngành công nghiệp sinh học

Cơ sở nghiên cứu công nghệ sinh học của Nga hùng hậu, nhiều lĩnh vực đạt hoặc vượt trình độ tiên tiến thế giới. Tuy nhiên, hiện nay tỷ trọng chiếm trong thị trường công nghệ sinh học thế giới của Nga chỉ khoảng trên dưới 0,1%, vô cùng không tương xứng với trình độ phát triển công nghệ sinh học của nước này. Để thúc đẩy tiếp tục phát triển công nghệ sinh học, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm sinh học, tháng 4/2012, nước Nga đã phê chuẩn “Chương trình tổng hợp phát triển công nghệ sinh học Nga đến năm 2020”, đã vạch ra quy hoạch phát triển công nghệ sinh học.

Mục tiêu chung của Chương trình này: đến năm 2020, Nga đứng vào vị trí hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nâng cao sức cạnh tranh trong các phương hướng như phát triển công nghệ sinh học, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học công nghiệp, năng lượng sinh học làm cho công nghệ sinh học, công nghệ nano và công nghệ thông tin cùng trở thành cơ sở hiện đại hóa nền kinh tế Nga. Mục tiêu cụ thể bao gồm: tổng sản lượng sản phẩm công nghệ sinh học trong nước tăng 8,3 lần so với hiện nay; tổng sản lượng sản phẩm công nghệ sinh học trong nước tăng 33 lần so với hiện nay; lượng nhu cầu nhập khẩu sản phẩm công nghệ sinh học giảm 50%; tỷ trọng tổng mức xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học trong toàn bộ tổng giá trị sản phẩm công nghệ sinh học tăng 2,5 lần; giá trị sản lượng công nghiệp công nghệ sinh học chiếm trên 3% GDP.

Nhiệm vụ trọng điểm đề ra của Chương trình này bao gồm: đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ sinh học; ưu tiên phát triển dự án đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học; nhiệm vụ đối với phát triển công nghiệp công nghệ sinh học tại các khu vực; hỗ trợ phát triển khoa học sự sống và sinh học; xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thành lập hệ thống đào tạo nhân tài; sử dụng phương pháp công nghệ sinh học giải quyết các vấn đề như năng lượng, môi trường; hoàn thiện pháp quy, cơ sở kinh tế, thông tin cho phát triển công nghệ sinh học; tăng nhu cầu trong nước và nhu cầu xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học; xây dựng cơ sở công nghiệp công nghệ sinh học; chuyển một bộ phận sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hoá học sang sản xuất bằng phương pháp tổng hợp sinh học; xây dựng cơ sở công nghệ công nghiệp nhiên liệu sinh học và công nghiệp của nó.

Tổng đầu tư cho Chương trình này là hơn 1.000 tỉ RUB, việc thực hiện sẽ chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất: 2011-2015. Mục tiêu của giai đoạn này là: tăng nhu cầu trong nước và nhu cầu xuất khẩu đối với sản phẩm công nghệ sinh học, thực hiện phát triển nhanh trong một thời kỳ ngắn trong các lĩnh vực kinh tế sinh học như y dược sinh học, nông nghiệp sinh học; nâng cao sản lượng điện sinh khối, thành lập cơ sở công nghiệp công nghệ sinh học; chuyển một bộ phận sản phẩm sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hoá học sang sản xuất bằng phương pháp tổng hợp sinh học; xây dựng cơ sở  công nghệ công nghiệp nhiên liệu sinh học và công nghiệp của nó. Giai đoạn thứ hai: 2016-2020. Mục tiêu phát triển của giai đoạn này là: làm cho công nghệ sinh học Nga hội nhập với kinh tế sinh học toàn cầu, làm cho công nghệ sinh học, công nghệ nano và công nghệ thông tin cùng trở thành cơ sở  hiện đại hóa nền kinh tế Nga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article