- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Thông tin KHCNCông nghệ năng lượngThiết bị phản ứng chuyển hóa hạt nhân

Thiết bị phản ứng chuyển hóa hạt nhân

1. Tên nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị phản ứng chuyển hóa hạt nhân
2. Tính cấp thiết
Trong những năm gần đây, đã tăng đáng kể mối quan tâm trong nghiên cứu phản ứng hạt nhân năng lượng thấp (LENR); đặc biệt là sau khi công bố kết quả thử nghiệm từ nguồn nhiệt nhiệt độ cao của Andrea Rossi, hoạt động trên hỗn hợp nickel và lithium nhôm hydrua; và các thí nghiệm thành công A. G. Parkhomov. Rõ ràng là cần phải nghiên cứu toàn diện, cả về lý thuyết và thực nghiệm trong các mẫu nhất định của phản ứng, để xác định mô hình vận hành tối ưu; và đặc biệt, để làm rõ các điều kiện cho một phản ứng tự duy trì. Tuy nhiên, các thí nghiệm ban đầu cho thấy phản ứng không ổn định; xảy ra trong một phạm vi nhiệt độ hẹp (trong thực tế, nó là bên ngoài nhiệt độ nóng chảy của các vật liệu nhiên liệu).
Các nghiên cứu và thí nghiệm của các nhà khoa học Nga ở Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, Lomonosov và Đại học Nghiên cứu Quốc gia MEI đã cho ra kết quả rất khả quan là phản ứng bên trong máy phát nhiệt có thể là nguồn năng lượng lớn hơn nhiều so với các phản ứng hóa học là có thể đó là một loại phản ứng hạt nhân. Điều đó có nghĩa là có thể tìm ra được nguyên lý mới tạo ra năng lượng trên cơ sở phản ứng chuyển hoá hạt nhân.
Phát hiện của Andrea Rossi có thể làm tiền đề cho một cuộc cách mạng lớn và cơ bản về năng lượng, nó có thể thay thế tất cả các dạng năng lượng hiên nay mà con người đang sử dụng, góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thế giới và đưa nền văn minh của nhân loại tiến lên một tầm cao mới.
Do đó, dự án “Nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị phản ứng chuyển hóa hạt nhân” là rất cần thiết để tìm ra nguồn năng lượng mới.
3. Luận cứ năng lực tổ chức thực hiện
GS, VS Nguyễn Quốc Sỹ và các cộng sự Nga đã thành công trong việc triển khai thí nghiệm lỏ phản ứng chuyển hoá hạt nhân. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nguyên lý mới tạo ra năng lượng mới từ trong lò phản ứng chuyên hoá hạt nhận là hoàn toàn có tiềm lực.
4. Mục tiêu
– Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đo lường, thử nghiệm thiết bị phản ứng chuyển hóa hạt nhân
– Xây dựng nguyên lý mới tạo ra nguồn năng lượng mới.
5. Những nội dung KH&CN cần phải giải quyết
– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phản ứng nhiệt
– Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong các mẫu nhất định của phản ứng;
– Xác định mô hình vận hành tối ưu; làm rõ các điều kiện cho một phản ứng;
– Xây dung phương pháp đo nhiệt sinh ra
– Tiến hành thực nghiệm và đo lường kết quả.
– Đánh giá nhiệt phát ra từ tác động hoá học.


6. Dự kiến sản phẩm tạo ra
– Báo cáo kết quả nghiên cứu ý thuyết và thực nghiệm
– Bản thiết kế lò phản ứng nhiệt;
– Thiết bị phản ứng chuyển hoá hạt nhân
– Tiến hành thử nghiệm và đo lường kết quả
– Đánh giá kết quả thu được

6. Khả năng ứng dụng
Kết quả nghiên cứu của dự án này là xây dựng nguyên lý mới tạo ra năng lương mới. Nếu thành công sẽ là bước ngoặt trong việc tạo ra nguốn năng lượng mới, mở ra kỷ nguyên mới, tạo ra cuộc cách mạng mới trong ngành năng lượng, đương nhiên sẽ được áp dụng rộng rải trên toàn thế giới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article