- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Hợp tácĐơn vị hợp tácViện Cổ sinh học mang tên A.A. Borisyaka, Viện Hàn lâm Khoa...

Viện Cổ sinh học mang tên A.A. Borisyaka, Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Viện Cổ sinh học mang tên A.A. Borisyaka thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga là tổ chức khoa học chuyên ngành duy nhất ở Nga tham gia nghiên cứu hình thái, phân loại và sự phát sinh giống loài của các sinh vật hóa thạch; quy luật của các quá trình tiến hóa, sự hình thành và phát triển của các hệ sinh thái và toàn bộ sinh quyển.

Đây là nơi làm việc của hơn 100 nhà khoa học. Cơ cấu tổ chức của các đơn vị khoa học được xây dựng trên cơ sở có hệ thống, tức là mỗi đơn vị tập hợp các chuyên gia về bất kỳ nhóm sinh vật lớn nào (chi, lớp, loài sinh vật, v.v.). Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác của các nhà khoa học từ các phòng ban khác nhau để thực hiện những công việc vượt ra ngoài khuôn khổ của một phòng thí nghiệm. Trình độ nghiên cứu cơ bản của các cán bộ khoa học của Viện mang tầm cỡ thế giới.

Các lĩnh vực khoa học độc lập mới được thành lập tại Viện như: cổ sinh thái học, taphonomy, cổ sinh vật thời kỳ tiền Cambri, sự hình thành các sinh vật có xương, cổ sinh vật học vi khuẩn.

Nhờ vào những nỗ lực của tập thể cán bộ khoa học của Viện, Bảo tàng Cổ sinh vật học, một trong ba bảo tàng cổ sinh vật học lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, đã được thành lập và đang hoạt động thành công.

Viện Cổ sinh học tham gia tích cực vào các chương trình nghiên cứu cơ bản của Viện Hàn lâm Khoa học Nga như “Nguồn gốc của Sinh quyển và Sự tiến hóa của Hệ thống Địa-Sinh học”, “Đa dạng Sinh học” cũng như trong chương trình nghiên cứu “Các nguồn tài nguyên sinh học của Nga: Đánh giá trạng thái và các nguyên tắc cơ bản của việc giám sát” của Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Viện Cổ sinh vật học đang điều hành hai trường khoa học hàng đầu của Liên bang Nga, thường xuyên được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ có liên quan.

Tại Viện đang hoạt động:

• Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ và thạc sĩ;

• Hội đồng khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga về các vấn đề cổ sinh học và sự tiến hóa của thế giới hữu cơ;

• Thành viên cuộc thăm dò cổ sinh học Nga-Mông Cổ;

• Tạp chí Cổ sinh vật học;

• Trung tâm khoa học và giáo dục về Cổ sinh học và sinh địa tầng học;

• Chi nhánh của Khoa Cổ sinh vật học  Đại học Quốc gia Moscow (MGU);

• Câu lạc bộ cổ sinh vật học dành cho học sinh;

• Phòng thí nghiệm liên viện về cổ sinh vật học vi khuẩn của các vật thể trên trái đất và ngoài trái đất.

Website: https://www.paleo.ru/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article