- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Hợp tácĐơn vị hợp tácViện Công Nghệ Nano - Đại học Quốc gia TP. HCM

Viện Công Nghệ Nano – Đại học Quốc gia TP. HCM

Viện Công nghệ nano (INT) được chính thức thành lập với tên Phòng thí nghiệm Công nghệ nano (Laboratory for Nanotechnology – LNT) vào tháng 9 năm 2004 với tư cách là một tổ chức trực thuộc của Đại học Quốc gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM). Nó được tài trợ bởi Dự án Giáo dục Đại học của Ngân hàng Thế giới với ngân sách 4 triệu USD cho thiết bị và chính phủ Việt Nam với ngân sách 3 triệu USD sau đó. LNT đã được đổi tên thành INT vào ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Viện Công Nghệ Nano là một tổ chức KH&CN thuộc ĐHQG-HCM, có 4 chức năng và nhiệm vụ chính như sau:  Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực KH&CN Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo Đại học và Sau đại học ngành KH&CN Micro-Nano; Triển khai ứng dụng và thực hiện các dịch vụ thuộc lãnh vực KH&CN Micro-Nano như tư vấn, phân tích, thí nghiệm, chuyển giao công nghệ, giám định.

Viện trưởng INT là PGS. TS. Đặng Mậu Chiến.
Các đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ của INT bao gồm:
1)  Phòng thí nghiệm Vật liệu và Công nghệ in phun
2)  Phòng thí nghiệm Cảm biến môi trường
3)  Phòng thí nghiệm Vật liệu và Linh kiện quang điện tử.
4)  Phòng thí nghiệm Pin nhiên liệu
5)  Phòng thí nghiệm Vật liệu nanô và ứng dụng
6)  Phòng thí nghiệm và phát triển sản phẩm
7)  Phòng thí nghiệm liên kết chế tạo thiết bị khử khuẩn và xử lý môi trường
8)  Phòng thí nghiệm liên kết ứng dụng công nghệ nanô xử lý trái cây xuất khẩu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article