- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcVIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

  • Tên tiếng Anh: VinIT Institute of Technology
CSI. 44A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Viện Công nghệ VinIT là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Nhiệm vụ chính của Viện Công nghệ VinIT:
    • Nghiên cứu khoa học và các công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao cho công nông nghiệp, dịch vụ, thương mại.
    • Thiết kế, thử nghiêm, sản xuất những sản phẩm công nghệ chất lượng trên cơ sở kết quả nghiên cún và chuyển giao công nghệ góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm công nghệ; Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật cao cấp; Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và quảng bá các loại hình công nghệ mới.
    • Hợp tác với các tô chức và cá nhân trong và ngoài nước đê thực hiện nhiệm vụ của Viện.
CSII. 31 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Địa chỉ: CSI: 44A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CSII: 31 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Email: viencongnghevinit@gmail.com

Website: vinit.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article