Nhà máy khí hóa Plasma từ than, mùn cưa, chất thải giàu cacbon-hydro