QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN CÔNG...

VIỆN CÔNG NGHỆ VinIT ------------------ VinIT ISTITUTE OF TECHNOLOGY ------------------ Add: 44A Trang Thi, Hoan Kiem, Ha Noi. Phone: +84-243-826-1604; +84-934-666-139 ; +84-162-840-6409. Email: ViencongngheVinIT@gmail.com Web: http://www.VinIT.com.vn Ngày 20 tháng 01 năm 2018 Số XX/01-2018 /VinIT VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHỆ VinIT - Căn cứ...

Quyết định về việc thành lập Viện Công nghệ VinlT

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 689/QĐ-LHHVN Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH về việc...
Ha Noi
scattered clouds
28 ° C
28 °
28 °
75 %
5.5kmh
36 %
T3
27 °
T4
34 °
T5
33 °
T6
38 °
T7
38 °