- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Tin tức & Sự kiệnVăn bảnHướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn.

  • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
  • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

  • Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;
  • Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

  • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 6: Thời hạn bảo hộ bằng độc quyền sáng chế và gia hạn bằng

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm và bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và các bằng này có hiệu lực kể từ ngày cấp (không gia hạn).

Để duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sáng chế có thể thực hiện duy trì hiệu lực bằng độc quyền trong khoảng thời gian 06 tháng trước hoặc sau thời điểm hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, nếu việc thực hiện duy trì hiệu lực được thực hiện trong khoảng thời gian 06 tháng tính từ thời điểm văn bằng bảo hộ hết hiệu lực thì ngoài chi phí duy trì hiệu lực, người nộp đơn phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì cho mỗi tháng nộp muộn. Nếu sau thời hạn 06 tháng này chủ sở hữu văn bằng bảo hộ vẫn không thực hiện việc duy trì hiệu lực thì văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt hiệu lực.

Lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế

– Lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế bao gồm:

+ Tài liệu nộp đơn đăng ký dạng giấy: 180.000 VND;

+ Tài liệu nộp đơn đăng ký điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 VND;

+ Trường hợp Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang giấy, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 VND;

+ Lệ phí công bố đơn đăng ký sáng chế: 120.000 VND;

+ Trường hợp đơn đăng ký sáng chế có nhiều hình vẽ, với mỗi hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 VND/01hình vẽ.

Lệ phí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Lệ phí thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ bao gồm những khoản phí sau đây:

+ Phí tra thẩm định nội dung đăng ký sáng chế: 120.000 VND/1 điểm độc lập;

+ Lệ phí thẩm định nội dung đăng ký sáng chế: 420.000 VND/đối tượng.

Lệ phí, chi phí cấp Văn bằng bảo hộ đơn đăng ký sáng chế

+ Phí/ lệ phí đăng bạ đơn sáng chế: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ;

+ Phí/ lệ phí đăng bạ đơn sáng chế, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập;

+ Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng;

+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ;

+ Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chế

Phí duy trì văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được tính như sau:

+ Năm thứ nhất, năm thứ hai: 300.000 VND;

+ Năm thứ ba, năm thứ 4: 480.000 VND;

+ Năm thứ năm, năm thứ sáu: 780.000 VND;

+ Năm thứ bảy năm thứ tám: 1.200.000 VND;

+ Năm thứ chín, năm thứ mười: 1.800.000 VND;

+ Năm thứ mười một, năm thứ 12: 2.530.000 VND;

+ Năm thứ 14, năm thứ mười sáu: 3.300.000 VND;

+ Năm thứ 17, năm thứ hai mươi: 4.200.000 VND.

Phí dịch vụ đăng ký sáng chế tính như thế nào?

Phí dịch vụ đăng ký sáng chế là khoản phí mà chủ đơn đăng ký sẽ phải trả cho công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế, mỗi công ty sẽ quy định mức phí dịch vụ là khác nhau phụ thuộc vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ và từng yêu cầu của khách hàng. Về chi phí dịch vụ đăng ký sáng chế sẽ phụ thuộc vào (i) yêu cầu bảo hộ (ii) số trang của bản mô tả và thường sẽ giao động từ khoảng 20-25 triệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exclusive content

Latest article

More article